Home > Pages > Wie zijn wij ?
 • Meuse valley - Lustin
 • Castle of La Hulpe
 • Citadel of Namur
 • Museum of Contemporary Arts
 • Villers Abbey

Wie zijn wij ?

Wallonië-Brussel, een wereld van openheid

Wallonië, Brussel en Vlaanderen zijn de drie gewesten die samen België vormen. Wallonië is een regio die van nature openstaat voor de wereld, waar talen en culturen in dialoog gaan. De Waalse hogescholen en universiteiten zijn manifest aanwezig in de wereldwijde rangschikkingen en worden ook gekenmerkt door een verhoudingsgewijs zeer hoog aantal buitenlandse studenten.

 

De Federatie Wallonië-Brussel onderstreept de samenwerking van alle Franstalige Belgen in één institutionele entiteit. Ze is bevoegd voor alle cultuur- en persoonsgebonden materies en met name onderwijs, fundamenteel onderzoek, cultuurbeleid, audiovisuele media, jeugd en sport.
 
Wallonië ondersteunt de wetenschappelijke en technologische samenwerking en gaat daarmee een stap verder dan de Europese Unie. Zo heeft de Federatie Wallonië-Brussel in de context van de francofonie een belangrijke bijdrage geleverd aan de opkomst van een Franstalig netwerk van actoren in de innovatie, concreet gemaakt door het FINNOV-netwerk. Verder was de stad Luik in 2015 gastheer voor de 2e uitgave van het Wereldforum voor de Franse taal, met creatieve francofonie als thema. Zo'n 1.200 jongeren uit bijna 100 landen bogen zich er over meer dan 160 projecten.
 
Wallonië moedigt zijn jeugd aan gebruik te maken van alle vormen van internationale ervaringen, via uitwisselingsprogramma's voor studenten (type Erasmus), stages in internationale organisaties of de bedrijfsprospectiemissies die het AWEX mogelijk maakt met zijn Explort-programma.
 
Deze openheid voor de wereld is een reële troef van Wallonië, zowel gezien het vermogen tot internationalisering van zijn economische en culturele actoren als door zijn multicultureel karakter.
 
Vind inspiratie in onze gastvrije en performante regio die vanuit haar rijke verleden resoluut toekomstgericht is.

 

 

Wist u dit ?

 • Wallonië vertegenwoordigt ongeveer 0,10% van het wereldwijde bbp maar de Waalse bedrijven zijn goed voor 0,30% van de wereldhandel 
 • De Waalse ondernemingen realiseren 70% van hun omzet met export; dat is een van de hoogste exportpercentages van de hele wereld (EU-gemiddelde: 30%) 
 • Wallonië verwelkomde in de voorbije 16 jaar meer dan 1.340 buitenlandse investeringen 
 • Wallonië telt 150 verschillende nationaliteiten 
 • In Wallonië komen elk jaar meer dan 27.000 buitenlandse studenten studeren 
 • De toeristische sector heeft in 2014 meer dan 5 miljoen overnachtingen geregistreerd 
 • De Financial Times plaatst Wallonië in 2016 (op economisch vlak) op de 7e plaats van de middelgrote Europese regio's voor zijn uitmuntend beleid inzake het aantrekken van buitenlandse investeringen
 • Wallonië staat 3e in de rangschikking van meest aantrekkelijke regio's voor distributiecentra voor de e-commerce (PwC-studie, besteld door het Vlaams Instituut voor de Logistiek)
 • Wallonië kent per inwoner ook het dichtste representatienetwerk ter wereld (bijna 180 vertegenwoordigingen in de 5 werelddelen) 

 

Ontdek de 4 hoofdlijnen van de campagne Wallonia.be :