Home > Pages > Wallonië

Wallonië

Wallonië, land van kansen

Wallonië is één van de drie gewesten die België rijk is. De oppervlakte is zo'n 16.844 km2 en de regio telt zo'n 3,4 miljoen inwoners. Wallonië vormt - samen met Brussel - het Franssprekende deel van België, maar men spreekt er ook Duits, Engels, Nederlands en een breed scala aan andere talen. Wallonië is dan ook trots op een lange open traditie die tot een rijke en multiculturele regio heeft geleid.

Wallonië is een groene long in West-Europa en een bevoorrechte bestemming voor buitenlandse investeerders. De aantrekkelijkheid van het gewest bestaat onder andere uit de hoge kwaliteit van onderzoek en innovatie en de kundige beroepsbevolking die meertalig en hoogopgeleid is. Het is dan ook niet voor niets dat volgens de barometer 2013 van Ernst & Young, Wallonië één van de 5 meest aantrekkelijke regio's voor buitenlandse investeerders is.

 

Een centrale regio met een blik op de wereld

Op een steenworp afstand van de Europese hoofdstad Brussel bevindt Wallonië zich in het hart van Europa. Zo is het mogelijk dat u met slechts 4 uur rijden niet minder 375 West-Europese consumenten kunt bereiken, dankzij een uitstekende infrastructuur. Maar liefst vijf verschillende multimodale platformen bieden toegang tot Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Wallonië is daarnaast ook één van de grootste exporteurs ter wereld, gerekend per hoofd van de bevolking. Hoewel Wallonië slechts 0,1% van het wereldwijde BBP vertegenwoordigt, neemt het 0,3% van de wereldhandel voor z'n rekening. Zo'n 70% van de omzet van Waalse bedrijven komt voort uit exportactiviteiten, een cijfer dat bijna nergens anders ter wereld gehaald wordt! Ter vergelijking, het Europese gemiddelde is slechts 30%.

 

Één van de beste handelsbalansen in Europa

De Waalse export groeide tussen 1996 en 2004 met 6,0% per jaar. Dat is iets minder dan Duitsland (6,3%) en Nederland (6,2%) maar meer dan Vlaanderen (5,6%) en Frankrijk (4,0%).

Tenslotte werden tussen 2000 en 2014 maar liefst 26.000 directe banen gecreëerd dankzij buitenlandse investeringen, met een forse versnelling in de laatste 10 jaar, dankzij de implementatie van een nieuw economisch stimuleringsprogramma. Zo'n 600 nieuwe investeerders kozen voor Wallonië. Het uiteindelijke resultaat was zo'n 1.252 concrete investeringen ter waarde van 10,6 miljard euro.

 

Een sterker concurrentievermogen dankzij de topsectoren

Het succes kan deels verklaard worden door het oprichten van de clusters en de topsectoren in respectievelijk 2001 en 2005 met als doel het internationale concurrentievermogen van Wallonië te versterken.

De topsectorenpolitiek heeft als doel bepaalde sectoren tot economische dragers te doen uitgroeien, zodat Wallonië op Europees en internationaal niveau kan concurreren. 

De zes topsectoren zijn:

  1. life sciences
  2. de voedingsmiddelenindustrie
  3. transport en logistiek
  4. mechanica
  5. lucht- en ruimtevaart
  6. duurzame technologieën.

Meer informatie over de topsectoren vindt u hier

 

De afgelopen 10 jaar bedroeg de jaarlijkse exportgroei in al deze sectoren gemiddeld 6,3% - één van de beste resultaten in Europa. Daarmee volgt Wallonië min of meer de trend van de omringende landen.

De Waalse overheid is op dit moment bezig om in de regeerperiode 2015-2019 kunststoffen, fotonica en digitale technologieën aan de bestaande topsectoren toe te voegen.

De combinatie van een rijke industriële traditie en een hoog innovatievermogen stelt Wallonië in staat zich internationaal te profileren. Met negen universiteiten, 130 opleidingscentra, 300 onderzoekscentra, 6 wetenschapsclusters en meer dan 11.000 onderzoekers is het Waalse vermogen tot innoveren en het creëren van toegevoegde waarde inmiddels wereldwijd bekend. In 2013 ontving Wallonië dan ook de titel European Creative District van de Europese Commissie.