Studeren in Wallonië

Gelegen in het hart van Europa, bieden Waalse universiteiten, hogescholen en andere opleidingscentra gevarieerd en toegankelijk onderwijs. Door de hoge kwaliteit van het onderwijs kozen derhalve veel internationale studenten voor het open en multiculturele Wallonië. Met onze financiële ondersteuning is een onderwijsprogramma in het Frans of Engels in een regio met een hoge levensstandaard een prima keuze!

Natuurlijk maakt het hoger onderwijs in Wallonië en Brussel onderdeel uit van het Europese netwerk van hoger onderwijs, dat uit de Bolognaverklaring voortkwam. Binnen dat kader zet de Franstalige Gemeenschap van België zich dan ook in om de kwaliteit van het onderwijs nog meer te verbeteren, het hoger onderwijs verder te democratiseren en meer internationale studenten aan te trekken.

Een diploma dat in Wallonië en Brussel is verkregen, is direct geldig in alle 46 deelnemende landen van de Bolognaverklaring en geniet ook wereldwijd brede erkenning.

De Waalse en Brusselse onderwijsinstellingen zijn gemachtigd bachelor- en masterdiploma's en doctoraten uit te geven conform de in Europa gebruikelijke eisen en ECTS-studiepunten.

De rijkdom van het onderwijs in Wallonië en Brussel zit hem in de verscheidenheid van de aangeboden programma's. Studenten kunnen kiezen uit kortere opleidingen (veelal meer gericht op de arbeidsmarkt) en langere opleidingen (met een sterker academisch karakter).

 

Financiële ondersteuning en studiebeurzen

In het kader van de globalisering en vervagende grenzen, is het ook voor internationale studenten mogelijk om financiële ondersteuning voor het hoger onderwijs aan te vragen.

Er bestaan diverse programma's, variërend van beurzen die worden aangeboden door onderwijsinstellingen in het gastland of het land van herkomst, tot financiële steun van de overheid en internationale organisaties.

Er zijn o.a. steunprogramma's voor:

  • Bachelor- en masteropleidingen.
  • Gespecialiseerde opleidingen (complementaire master).
  • (Post-)doctorale opleidingen.
  • Research-doctoraten.

 

Bij de research-doctoraten wordt aanbevolen om de projectkeuze een jaar voor aanvang aan te melden. De toegevoegde waarde van het project, de motivatie van de kandidaat en zijn/haar academische achtergrond zijn bepalende factoren bij de uiteindelijke keuze.

Meer informatie over de eisen die aan kandidaten gesteld worden, zijn beschikbaar op de onderstaande website: