• Den Haag

Relaties tussen Nederland en Wallonië-Brussel

 
De belangen van Wallonië en van de Federatie Wallonië-Brussel worden in Nederland behartigd door de Algemene Afvaardiging Wallonië-Brussel en door het Bureau van AWEX, die een gezamenlijk kantoor delen in Den Haag, maar ook door het Bureau voor Toerisme van Wallonië-België in Amsterdam. Deze vertegenwoordigingen hebben als doel de banden met Nederland te versterken, vooral in de sectoren cultuur en onderwijs, maar ook op het vlak van economie en handel, universitaire samenwerking en onderzoek, toerisme, etc.
 
Bilaterale akkoorden
 
 • De Schelde-Maasakkoorden, op 26 april 1994 door Frankrijk, Nederland en de drie Belgische gewesten ondertekend in Charleville-Mézières. 
 • Het Samenwerkingsverdrag tussen enerzijds de Franse Gemeenschap van België, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en anderzijds Nederland, ondertekend op 28 maart 2002. 
 • Ondertekening, op 11 maart 2013 in Luik, van een intentiebrief door de Nederlandse en de Waalse Ministers van Economie, met als doelstelling om de samenwerking op het gebied van economie, onderzoek en innovatie te versterken.  
 • Een Coproductieverdrag voor films, ondertekend op 25 februari 2016 in Brussel, door de regering van de Franse Gemeenschap van België en de regering van Nederland.
  
Bilaterale samenwerking
 
Handel:
 
 • Nederland is traditioneel de 3de klant van Wallonië. De Nederlandse markt is de bestemming van 8 tot 9% van de Waalse export en toont nog een groeipotentieel.
 • Nederland is de 3de leverancier van Wallonië (en ook de 3e leverancier van België), goed voor ongeveer 13 tot 14 % van de Waalse import.
 • De activiteiten die Wallonië ontplooit ter bevordering van de buitenlandse handel hebben vooral betrekking op de bouw, de farmaceutische industrie, audiovisuele technologie, de agro-industrie, de voeding, de horeca, de gastronomie en de hightechsector.
 
Cultuur:
 
 • Deelname van de Afvaardiging aan het EUNIC-cluster Nederland (European Union National Institutes for Culture). Voorzitterschap van deze cluster door de Afgevaardigde Wallonië-Brussel tussen 2013 en 2015.  
 • Ondersteuning en promotie van onze kunstenaars en artiesten in Nederland, in domeinen als film, muziek, stripverhalen, theater en literatuur. 
 • Uitstekende vertegenwoordiging van Belgische Franstalige regisseurs en van het agentschap Wallonie-Bruxelles Images op de internationale filmfestivals IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam) en IFFR (International Film Festival Rotterdam). Partnerschap van de Afvaardiging met het Belgisch Film Festival in Utrecht en het Go-Short Film Festival in Nijmegen. 
 • Deelname van Wallonie-Bruxelles Musiques aan het Festival Eurosonic Noorderslag in Groningen en aan het forum Classical Next in Rotterdam. 
 
Onderwijs:
 
 • Project voor tweetalig onderwijs in het Porta Mosana College in Maastricht, uitreiking van het DELF-diploma aan de studenten die de het vak “versterkt Frans” hebben gevolgd, onderwijs van enkele modules in het Frans in de reguliere vakken geschiedenis en kunstzinnige vorming, organisatie van maatschappelijke stages in Wallonië voor de Nederlandse leerlingen.
 • Betrokkenheid van de Afvaardiging bij een platform in Nederland dat het onderwijs van het Frans wil ondersteunen. De Afvaardiging is ook partner van de ‘Strategische agenda voor internationalisering en onderwijs van de buurtalen’ in de Nederlandse provincie Limburg.
 • Uitwisselingsprogramma voor taalassistenten Nederlands in tweetalige scholen in Wallonië- Brussel en, omgekeerd, voor Belgische Franstalige taalassistenten in scholen in Nederland.
 • Deelname van de Afvaardiging, samen met het bureau Wallonië-België Toerisme in Nederland, aan het tweejaarlijks Congres van leraren Frans in Nederland. Stand Wallonië-Brussel en deelname van verschillende Waalse sprekers. Dit congres brengt ongeveer 500 leraren Frans uit Nederland op de been.
 • Uitwisselingsprogramma leraren Frans uit Nederland in Brussel en Belgische Franstalige leraren in Den Haag.
 • Dag van de organisatie van schooluitwisselingen in Brussel.
 
Hoger onderwijs / Wetenschappelijk onderzoek:
 
 • Overleg tussen het Réseau de Liaisons Entreprises Universités (LIEU), de Technische Universiteit Eindhoven en de High Tech Campus in Eindhoven.
 • Vergadering tussen de rectoren van de Franstalige Belgische universiteiten, het Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), tijdens het staatsbezoek van het Belgisch vorstenpaar aan Nederland (november 2016).
 
Francofonie:
 
 • Oprichting van een Groep van Franstalige Ambassadeurs (GAF) in Den Haag in 2014 op initiatief van de Afvaardiging. Deze groep heeft bijzondere aandacht voor de bevordering van de meertaligheid en meer specifiek de Franse taal binnen de internationale instellingen in Den Haag. Deze groep stond tussen 2014 en 2016 onder het co-voorzitterschap van België en de Federatie Wallonië-Brussel.
 • Deelname van de Afvaardiging aan de «Maand van de Franse taal en de Francofonie» in Nederland (maart).
 • Deelname van de Afvaardiging aan een werkgroep die als doel heeft het onderwijs van de Franse taal in Nederland te ondersteunen.
 • Uitreiking van een "Prix Wallonie-Bruxelles" tijdens het Concours de la Chanson Française in Den Haag, georganiseerd door de Alliance Française.
 
Beurzenprogramma’s:
 
 • 4 beurzen worden ter beschikking gesteld aan jonge Nederlandse leraren in opleiding, voor de zomercursus « Frans als vreemde taal » aan de Université Catholique de Louvain en de Université de Liège. 
 • 2 beurzen worden ter beschikking gesteld aan Nederlandse diplomaten voor de zomercursus « Frans voor internationale betrekkingen » aan de Université de Mons. 
 • 3 beurzen worden ter beschikking gesteld aan jonge Belgische juristen in opleiding voor de zomercursus « Internationaal publiek en privaat recht » aan de Haagse Academie voor Internationaal Recht.  
 
Politiek:
 
 • Maart 2013, ontmoeting in Luik tussen de Waalse Minister Jean-Claude Marcourt en de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. Ondertekening van een intentiebrief, ter bevordering van de samenwerking op het gebied van economie, onderzoek en innovatie.
 • Februari 2014, ontmoeting tussen de Waalse Minister Jean-Claude Marcourt en de Nederlandse Minister voor Buitenlandse handel, Lilianne Ploumen, in Eindhoven rond het thema van de topsectoren.
 • Januari 2015, ontmoeting tussen de Minister-president van Wallonië Paul Magnette en Premier Mark Rutte in het Catshuis in Den Haag.
 • Februari 2016, bezoek van de Waalse Minister voor Toerisme René Collin aan de Fiets- en wandelbeurs in Utrecht.
 • Februari 2016, ontmoeting tussen de Ministers van Cultuur en Onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel en Nederland, Joëlle Milquet en Jet Bussemaker in Brussel. Ondertekening van een coproductieverdrag voor films door de regering van de Franse Gemeenschap van België en de regering van Nederland.
 • September 2016, bezoek van de Voorzitter van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel Philippe Courard aan Den Haag.
 • November 2016, deelname van de Minister-president van Wallonië Paul Magnette aan het staatsbezoek van het Belgisch vorstenpaar aan Nederland.
 • Februari 2017, bezoek aan Wallonië van de Nederlandse Minister voor Buitenlandse Handel, Lilianne Ploumen. Ontmoeting met de Minister-president van Wallonië Paul Magnette en de Minister van Economie Jean-Claude Marcourt. Deelname aan de Waals-Nederlandse economische dag in Luik.
 • Januari 2019, bezoek aan Nederland van Waals Minister-President Willy Borsus. Ontmoeting met de Nederlandse premier Mark Rutte in het Catshuis.
 
Multilaterale samenwerking
 
Internationale instellingen:
 
 • Op initiatief van de Afvaardiging Wallonië-Brussel is er een samenwerking opgestart tussen Wallonie-Bruxelles International (WBI) en de Haagse Academie voor Internationaal Recht. 
Interreg-programma IVA Euregio Maas Rijn (EMR).
 • Het programma Interreg IV vormt voor de EMR een nieuwe fase in de samenwerking door de versterking van de economische structuur en de ontwikkeling van een moderne regio in de domeinen van technologie en kennis, met de waarborg voor een concurrentiële economie en een hoog niveau van levenskwaliteit. 
 • De aandacht van de EMR gaat ook uit naar andere domeinen zoals toerisme, cultuur, opleidingen, huisvesting en milieu. 
 
Binnen het kader van de Benelux:
 
 • Het Benelux-verdrag maakt een volledige en volwaardige deelname mogelijk van de gefedereerde entiteiten aan de initiatieven van de Benelux. De Afvaardiging houdt eventuele mogelijkheden voor samenwerking in het oog.
Benoeming van een « Benelux-correspondent » binnen Wallonie-Bruxelles International. 
 • Talrijke activiteiten van de Benelux in Nederland en België op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking, logistiek, onderwijs, etc. 
 • De aandacht van de EMR betreft ook andere domeinen zoals toerisme, cultuur, opleiding, woongelegenheid en milieu.