Henriette VAN HOFWEGEN

Beleidsmedewerker

Algemene Afvaardiging Wallonië-Brussel in Den Haag
Lange Voorhout 86
NL-2514 EJ Den Haag
Nederland

Tel: +31 70 310 66 94

henriette.vanhofwegen[at]walloniebruxelles.nl