De Feestdagen van Wallonië-Brussel wereldwijd

  • Fêtes de septembre 2021
© J. Van Belle - WBI

De Feestdagen van Wallonië-Brussel wereldwijd06/09/2021

De Feestdagen in september - Wallonië-Brussel wereldwijd

De Feestdagen van Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel (FWB) worden in september wereldwijd gevierd.

In verband met het coronavirus vinden deze feestdagen plaats in een speciale context.

Wallonië-Brussel Internationaal (WBI) stelt voor om deze feestelijke maand september op een digitale manier te vieren door verschillende evenementen te organiseren via haar netwerken over de hele wereld, evenals een reeks virtuele activiteiten.

De Minister-Presidenten, de Voorzitters van de parlementen van Wallonië en de FWB en de Administrateur-generaal van WBI hebben hun wensen kenbaar gemaakt. De « September Feestdagen – Cinema » bieden een selectie van 14 online films, die in de Belgische Franstalige filmproductie een belangrijke rol hebben gespeeld. Zangeres Olive doet mee aan deze feestelijke maand. Ten slotte organiseren de WBI-netwerken vele initiatieven over de hele wereld.

 

Toespraken

Bekijk de toespraken van onze politici en de Administrateur-generaal van WBI:

De heer Elio Di Rupo, Minister-President van Wallonië

De heer Pierre-Yves Jeholet, Minister-President van de Federatie Wallonië-Brussel

De heer Rudy Demotte, Voorzitter van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel

De heer Jean-Claude Marcourt, Voorzitter van het Parlement van Wallonië

Mevrouw Pascale Delcomminette, Administrateur-generaal Wallonië-Brussel Internationaal

 

De September Feestdagen – « Cinema » 

Wallonië-Brussel Images en WBI nodigen u uit om de Belgische Franstalige Film te vieren, door middel van een selectie van dertien films : vijf speelfilms, drie documentaires en vijf korte films.

Van 21 september tot 21 oktober 2021 zullen deze films gratis beschikbaar zijn op ons wereldwijde platform. Per film zullen maximaal 1.000 plaatsen beschikbaar zijn (bepaalde territoriale beperkingen kunnen van toepassing zijn, afhankelijk van de film).

De pagina op Festival Scope, die gewijd zal zijn aan het festival, is vanaf 21 september aanstaande om 10u00 online. 

 

Olive – It rolls

Zangeres Olive, Ambassadrice van de September Feesten 

De Belgische artieste Olive viert de September Feesten met muziek en stelt 2 muziekclips voor. Olive is een autodidactisch artieste, componiste en performer, met een uniek stemgeluid.

In 2016 werd deze artieste na haar deelname aan The Voice Belgium ontdekt onder de naam LYA. 

Nadat ze moeder is geworden, neemt ze een pauze waarin ze aan een persoonlijke reis begint waarin haar humanistische en ecologische waarden diep geworteld raken. Zo wordt Olive begin 2021 geboren...

Gevoelige vrouw, oprecht, ook grappig, met geëngageerde teksten, Olive bracht in januari haar eerste single uit "It rolls", gevolgd door "In my way".

Een geweldige ontdekking om naar te blijven luisteren.

 

Olive – In my way

Olive – It rolls

 

Onze netwerken over de hele wereld vieren de September Feesten

Ontdek de activiteiten die worden aangeboden door onze netwerken over de hele wereld

 

Wallonië-Brussel netwerken in het buitenland

De aanwezigheid van Wallonië-Brussel in de wereld wordt weerspiegeld in diplomatieke en sectorale netwerken. Het betreft 15 Algemene Afvaardigingen, 6 wetenschappelijke verbindingsfunctionarissen (ALS), 10 academische en culturele verbindingsfunctionarissen (ALAC) en 4 lokale projectmanagers. Het netwerk in het buitenland bestaat ook uit 2 culturele centra (Parijs en Kinshasa) en het Théâtre des Doms in Avignon.

Ze werken allemaal in synergie met het netwerk van Economische en Commerciële Adviseurs (CEC) van het Waals Agentschap voor Export en Buitenlandse Investeringen (AWEX), vertegenwoordigers van de Vereniging voor de Promotie van Onderwijs en Vorming in het Buitenland (APEFE) en die van Wallonië -België Toerisme (WBT). Dit meervoudig netwerk is de spiegel van burgers, ondernemers, talenten, waarden en successen uit Wallonië-Brussel.

 

Activiteiten om Wallonië-Brussel internationaal te promoten

De internationale activiteitenterreinen van Wallonië-Brussel zijn breed: cultuur, jeugd, onderwijs en opleiding, beurzen, onderzoek en innovatie, interregionale samenwerking, ontwikkelingssamenwerking, verdediging van de mensenrechten en democratische waarden, bevordering van de Franse taal en de Franstalige cultuur.

2021 is een cruciaal jaar. Overheidsprioriteiten uitgedrukt in regionale en communautaire beleidsverklaringen worden weerspiegeld in nieuwe internationale beleidsnota's. De lessen van de wereldwijde gezondheidscrisis, de duurzame ontwikkelingsplannen of digitale uitdagingen vormen de kern van deze doelstellingen. De promotie van de Franse taal en de waarden die deze omvat, staat centraal bij Wallonië-Brussel.

 

Waarden als leidraad voor onze internationale actie

Wallonië-Brussel draagt bij tot de bevordering in de wereld van onze fundamentele waarden van de rechtsstaat, tolerantie, gendergelijkheid, verantwoordelijkheden in het licht van ecologische en klimatologische uitdagingen, respect voor verschillen, openheid naar anderen, dialoog en multilateralisme of toegang tot digitale technologie. In dit opzicht staan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) centraal in de zorgen van Wallonië-Brussel. Voor 2021 en de komende jaren blijft Wallonië-Brussel een fervent verdediger van de waarden die ten grondslag liggen aan de principes van openheid.


Abonneren op Wallonie-Bruxelles aux Pays-Bas RSS