Photo by Ben White on Unsplash

WBI werft Taalassistenten in de Nederlandse taal 19/03/2021

Wallonie-Bruxelles International rekruteert Taalassistenten in de Nederlandse taal, in het kader van een uitwisselingsprogramma met Wallonië en Brussel.

Jouw missie

Besteed tussen de 12 en 16 uur les per week aan het onderwijzen van de Nederlandse taal ter ondersteuning van lokale leraren op middelbaar onderwijs in Franstalig België (Wallonië en Brussel).

Het is jouw missie om de lokale leraar Nederlands bij te staan ​​door de leerlingen aan te moedigen om Nederlands te spreken door middel van oefeningen, lezingen en andere activiteiten.

In deze functie ben je een vertegenwoordiger van Nederland in het buitenland en werk je mee aan de promotie van de Nederlandse taal en cultuur en draag je bij aan de versterking van de culturele, economische en politieke banden met de Federatie Wallonië-Brussel.

Buiten de lesuren, kun je zelf het initiatief nemen om je kennis van de Franse taal te verbeteren. Daarnaast krijg je de kans om een ander schoolsysteem en nieuwe lesmethodes te leren kennen. Het taalassistentschap is een waardevolle onderwijservaring met veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, en getuige van praktische onderwijservaring in semi-autonomie voor op je C.V. 

De duur is een bijna volledig schooljaar,  d.w.z. 8 maanden (oktober 2021 - mei 2022).

 

Statuut

De Taalassistent wordt beschouwd als een beursstudent en ontvangt een beurs, uitgekeerd per maand voor de duur van zijn/ haar opdracht, ter hoogte van  € 1002,30 netto per maand.

 

Algemene voorwaarden

  • het Nederlands als moedertaal hebben of kunnen bewijzen dat u het Nederlands beheerst op niveau C2+ van het Europees Referentiekader (ERK);
  • jonger zijn dan 30 jaar; 
  • ten minste 1 jaar aantoonbaar in Nederland hebben gewoond;
  • Kandidaten moeten een bachelor- of masterdiploma hebben. Het volgen van een lerarenopleiding is een pré, maar geen vereiste.
  • basiskennis hebben van de Franse taal, niveau B1 (volgens het ERK);
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen voorleggen (na selectie, in juni 2021).

 

Informatie en sollicitaties

Gelieve je inschrijving op te sturen naar de Algemene Afvaardiging Wallonië-Brussel in Den Haag vóór 1 juni 2021. Na een eerste selectie vindt er een sollicitatiegesprek plaats in Den Haag.
 

Om het inschrijvingsformulier te verkrijgen, kunt u een mail sturen naar :
de Algemene Afvaardiging Wallonië-Brussel in Den Haag: delegation@walloniebruxelles.nl