• Den Haag

WBI rekruteert Taalassistenten in de Nederlandse taal14/03/2018

Wallonie-Bruxelles International rekruteert Taalassistenten (m/v) in de Nederlandse taal in het kader van een uitwisselingsprogramma met Wallonië en Brussel.

 

Uw functie
 
Als moedertaalspreker Nederlands 12 tot 16 lesuren per week besteden aan het onderwijs van de Nederlandse taal en de ondersteuning van lokale docenten in het middelbaar onderwijs in Franstalig België (Wallonië en Brussel).
 
U ondersteunt de lokale docent Nederlands door de leerlingen aan te moedigen om Nederlands te spreken, met oefeningen, spreekbeurten en andere activiteiten.
 
Als vertegenwoordiger van Nederland in Franstalig België werkt u mee aan de promotie van de Nederlandse taal en cultuur en draagt u uiteindelijk bij aan de versterking van de culturele, economische en politieke banden met de Federatie Wallonië-Brussel.
 
Buiten de lesuren kunt u zelf het initiatief nemen om uw kennis van de Franse taal te verbeteren. Daarnaast krijgt u de kans om een ander schoolsysteem en nieuwe lesmethodes te leren kennen. Het taalassistentschap is een waardevolle onderwijservaring met veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.
 
De duur van uw betrekking is 8 maanden (oktober 2019 - mei 2020).
 
 
Statuut
 
De taalassistent wordt beschouwd als een beursstudent en ontvangt een beurs, uitgekeerd per maand, ter hoogte van ongeveer €950 netto per maand.
 
 
Vereisten
 • het Nederlands als moedertaal hebben of kunnen bewijzen dat u het Nederlands beheerst op niveau C2 van het Europees Referentiekader (ERK);
   
 • jonger zijn dan 30 jaar;
   
 • sinds minimaal 1 jaar in Nederland woonachtig zijn;
   
 • in bezit zijn van een diploma in het hoger onderwijs (Bachelor of Master), of ten minste de eerste 2 studiejaren met succes afgerond hebben. Het volgen van een lerarenopleiding is een pré, maar geen vereiste.
   
 • beschikken over een basiskennis van de Franse taal (niveau A1 van het ERK);
   
 • een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen voorleggen (na selectie, juni 2019).
 
 
Inlichtingen en inschrijvingen
 
Gelieve uw inschrijving op te sturen naar de Afvaardiging Wallonië-Brussel in Den Haag vóór 19 april 2019. Na een eerste selectie vindt er een sollicitatiegesprek plaats in Den Haag. Het inschrijvingsformulier is te verkrijgen via de Afvaardiging Wallonië-Brussel (contactgegevens zie hieronder).