Visite d’Etat aux Pays-Bas23/12/2016

Koning Filip en Koningin Mathilde brachten een driedaags staatsbezoek aan Nederland. Daarbij werden ze vergezeld door politieke, economische, academische en culturele delegaties. De gewesten en gemeenschappen namen actief deel aan de planning van dit bezoek. Met meer dan twintig activiteiten in zeven verschillende steden kunnen we gerust spreken van een goed gevuld programma.

De minister-president van Wallonië, Paul Magnette, was aanwezig bij de ontmoetingen met het Nederlandse parlement en de Nederlandse regering. Hij nam ook het woord tijdens verschillende activiteiten, met name tijdens het bezoek aan het Europees Centrum voor ruimtevaarttechniek ESTEC in Noordwijk, op het Innovatie- en digitaliseringsforum op de High Tech Campus in Eindhoven en bij de opening van het 'Inspiration Lab' van het bedrijf Sligro in Veghel.

Er was ook plaats voor een streepje cultuur, met de theatervoorstelling 'La Maison Vague' in het Vlaamse Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam. De productie was een tweetalige samenwerking tussen theater Le Corridor (Luik) en LOD Muziektheater (Gent). Koningin Mathilde bezocht eveneens de tentoonstelling van de Belgische schilder Pierre Alechinsky in het Cobra Museum in Amstelveen.

Het staatsbezoek vormde ook de gelegenheid voor verschillende academische ontmoetingen. Tijdens de academische lunch konden de Belgische en Nederlandse rectoren met elkaar kennismaken en informeel praten over mogelijkheden om hun samenwerking verder uit te breiden. Er was ook een ontmoeting tussen de secretaris-generaal van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek ('Fonds national de la recherche scientifique' of FNRS) en de voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), zijn Nederlandse evenknie. De organisaties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Franstalig België, AEQES en CoQER, gaven een overzicht van hun activiteiten tijdens een ontmoeting op de zetel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) in Den Haag.

De Nederlandse en Belgische minister van Buitenlandse Zaken ondertekenden een verdrag waarin de aanpassing van de grens tussen beide landen ter hoogte van Wezet wordt bevestigd. Zo loopt de grens voortaan langs de huidige bedding van de Maas, die gewijzigd werd in 1961. De nieuwe sluis van Ternaaien ligt vanaf nu dus volledig op Belgisch grondgebied.