• De ministers van Onderwijs van Nederland en de Federatie Wallonië-Brussel

Ontmoeting tussen Ingrid Van Engelshoven en Marie-Martine Schyns24/05/2018

Op 22 mei 2018 hebben de ministers van onderwijs van Nederland en de Federatie Wallonië-Brussel, Ingrid Van Engelshoven en Marie-Martine Schyns, elkaar in Brussel ontmoet. 

Tijdens hun gesprek hebben ze het belang van een nauwe samenwerking in de onderwijssector benadrukt en besloten die te versterken. Het intensiveren van het buurtalenonderwijs, van de Franse taal in Nederland en de Nederlandse taal in de Federatie Wallonië-Brussel, alsook de uitwisseling van pedagogische ervaringen en goede praktijken vormen het kader van meerdere huidige en toekomstige projecten op bilateraal niveau. 

Deze projecten zijn onder meer:

  • de wederzijdse uitwisseling van taalassistenten in de Nederlandse- en Franse taal;
  • het project tweetalig onderwijs (TTO) aan het Porta Mosana College in Maastricht;
  • de mobiliteitsprogramma’s voor studenten, zoals beurzen voor zomercursussen in het Frans voor anderstaligen (FLE) voor aanstaande leraren Frans in Nederland;
  • de ontvangst van Nederlandse docenten, in november 2016 en 2017, in de Federatie Wallonië-Brussel om het Franstalige onderwijssysteem beter te leren kennen;
  • de organisatie van schooluitwisselingen tussen Nederland en Brussel/Wallonië;
  • de bevordering van grensoverschrijdende docentenmobiliteit.