Conferentie over buurtaalonderwijs in Maastricht10/10/2017

Op woensdag 27 september was de Afvaardiging Wallonië-Brussel vertegenwoordigd bij een conferentie over buurtaalonderwijs in Maastricht, een initiatief van Nuffic. De doelstelling is om meer kinderen in de Nederlandse grensstreek in aanraking te laten komen met de buurtalen Duits en Frans. Zo gaven twee leraren van een Waalse immersieschool tijdens een workshop uitleg over hun pedagogische aanpak in het tweetalig onderwijs Nederlands-Frans.