Nederlandse overheid steunt ook buitenlandse bedrijven01/04/2020

Gisteren kwam er meer duidelijkheid over de Nederlandse Corona-steun voor werkgevers, de NOW! Eén van de criteria voor de NOW is dat sprake is van omzetverlies.

Wat is NOW? U heeft door een buitengewone gebeurtenis zoals het coronavirus minder of geen werk voor uw personeel. U kunt dan via NOW een substantiële tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Hiermee kunt u werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen

De NOW (Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkbehoud ) is een tijdelijke vervanging voor de WTV (Werktijdverkorting). Ben je werkgever? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een tegemoetkoming van de loonkosten, waarmee werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetaald kunnen worden.

Klik hier voor meer informatie & links naar de officiële websites

Inmiddels staat vast dat ook buitenlandse bedrijven NOW-steun kunnen aanvragen voor hun werknemers die sociaal verzekerd in Nederland zijn.

Goed nieuws dus, met dien verstande dat, wanneer sprake is van een niet in Nederland gevestigde werkgever, nog niet 100% duidelijk is hoe het omzetverlies moet worden aangetoond, nu de regeling uitgaat van Nederlandse omzet.

Wij hebben vandaag de uitkerende instantie (het UWV) om nadere informatie gevraagd en hopen daarop a.s. vrijdag het antwoord te krijgen.

Heeft u géén vestiging in Nederland?

Dan lijkt het voor het inschatten van het omzetverlies logisch om uit te gaan van de buitenlandse omzet, deze in lijn met de NOW-regeling te bepalen en vervolgens de loonkosten van het Nederlandse personeel te claimen. Dit zou wellicht ook van toepassing kunnen zijn wanneer er wél een Nederlandse vestiging is, waarvan de omzet slechts bestaat uit een commissie, uitgedrukt in een percentage van de Nederlandse kosten, terwijl de daadwerkelijke omzet buiten Nederland valt.

 

Een rekenvoorbeeld:

·        Neem in gedachten een Belgische vennootschap zónder vaste inrichting in Nederland (die geen onderdeel uitmaakt van een concern) met in totaal 20 man personeel, waaronder 3 Nederlanders, op de Belgische loonlijst, die in Nederland belasting- en premieplichtig zijn.

·        De wereldwijde omzet over 2019 van deze Belgische vennootschap volgens het Belgische jaarrekeningenrecht bedraagt op jaarbasis € 2.500.000.

·        De Nederlandse actuele loonsom op jaarbasis bedraagt € 300.000.

·        Door de crisis hebben 12 van de 20 werknemers, daaronder begrepen alle Nederlanders, opeens geen werk meer.

Op de vraag hoe het omzetverlies in deze situatie bepaald moet worden is ons voorlopige antwoord, in afwachting van uitsluitsel van het UWV, als volgt:

·        De omzet over 2019 bedraagt € 2.500.000 op jaarbasis. Op kwartaalbasis is dit € 625.000.

·        In 2020 wordt over de periode maart/april/mei een actuele omzet gedraaid van € 400.000, waarmee het omzetverlies uitkomt op € 225.000 ofwel 36%.

·        Nederlandse loonkostensubsidie (max. 90% van de loonsom):

o   36% x € 67.500 (90% x € 300.000 = € 270.000/4) = € 24.300 (80% van dit bedrag wordt door het UWV via een voorschot binnen 2-4 weken uitgekeerd, de rest volgt na een eindafrekening)

Voorzichtigheid is echter geboden zolang er geen antwoord van het UWV is op de vraag over omzetbepaling bij niet in Nederland gevestigde bedrijven, aangezien in beginsel controle achteraf plaatsvindt middels een accountantsverklaring; het risico bestaat dus dat teveel of onterecht ontvangen subsidie achteraf moet worden terugbetaald.

 

Wat kunt u nu alvast doen als u NOW-steun nodig heeft?

Berekenen hoe hoog de omzet in 2019 was, conform het jaarrekeningenrecht in het land waar u gevestigd bent.

NOW-aanvragen kunnen op z’n vroegst vanaf 6 april 2020 worden ingediend, wij hopen vóór die tijd nadere informatie te hebben.

De meest actuele informatie & links naar de officiële websites vindt u te allen tijde op onze website:

https://www.interfisc.com/noodmaatregelen-van-de-nederlandse-overheid/