Wallonia Export & Investment (AWEx) aux Pays-Bas

Het kantoor van Wallonia Export & Investment (AWEx) in Nederland is sinds 1995 actief op deze markt. De Afvaardiging Wallonië-Brussel is daarnaast op hetzelfde adres gesitueerd. Vanuit protocollair oogpunt maakt het kantoor deel uit van de Ambassade van België in Nederland. Hoewel de beleidsvoering en de activiteiten in principe autonoom zijn, vindt de uitvoering altijd in goed overleg met de Ambassade van België plaats. Deze situatie werd ingegeven door de federale aard van België die vergelijkbaar is met die van de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Brazilië of India. De regio’s en gemeenschappen van België zijn bevoegd hun eigen buitenlandse vertegenwoordigingen aan te houden op die beleidsgebieden die in België gedecentraliseerd zijn, waaronder de promotie van de buitenlandse handel en een deel van het economische beleid.

De twee hoofdmissies van AWEx in Nederland zijn:

  • Het ondersteunen van exporterende Waalse bedrijven op de Nederlandse markt, waarvan er op dit moment zo’n 1600 actief zijn.
  • Het aantrekken van Nederlandse investeerders in Wallonië.

Daartoe organiseert AWEx in Nederland jaarlijks twee deelnames aan belangrijke beurzen zoals de PLMA (op het gebied van private label) en IBC (op het gebied van uitzendtechnologie). Naast deze twee acties wordt ook jaarlijks een B2B bijeenkomst georganiseerd. Tenslotte worden met regelmaat verschillende activiteiten gericht op potentiële investeerders georganiseerd.

De Waalse export in begrijpelijke vragen-en-antwoorden:

1. Wat stelt de Waalse export op wereldniveau voor?

Wallonië exporteert voor meer dan 40 miljard euro naar de rest van de wereld, wat neerkomt op bijna 11.428 euro per Waal. Daarmee is Wallonië onbetwist topexporteur.

2. Zijn Waalse bedrijven geïnteresseerd in de Nederlandse markt ?

De buren zijn Wallonië’s grootste klanten in deze volgorde: Frankrijk, Duitsland, Nederland. Er zijn al zo’n 1600 Waalse bedrijven die regelmatig naar Nederland exporteren, met een totale waarde die jaarlijks tussen de 3,2 en 3,4 miljard euro schommelt.

3. Hoe slaagt een kustloze regio erin naar verre landen te exporteren ?

Net zoals Nederland, beschikt Wallonië over een uitgebreid autosnelwegnetwerk.

Van Noord naar Zuid (Nederland – Frankrijk)

  • E19 : Amsterdam – Brussel – Parijs
  • E25 : Amsterdam – Luik – Luxemburg
  • E411 : Brussel – Luxemburg

Van Oost naar West (Frankrijk / Groot-Brittannië – Duitsland)

  • E40 : Oostende – Brussel – Luik – Keulen
  • E42 : Londen – Duinkerken – Lille – Namen – Luik – Trier
  • E429 : Londen – Duinkerken – Lille – Brussel

Daarnaast, hoewel Wallonië geen kustlijn heeft, verbindt de scheepvaart het multimodale Trilogiport in Luik met de havens van Antwerpen (14 uur), Rotterdam en Zeebrugge (24 uur), en Duinkerken (48 uur). Meer dan andere alle andere regio’s in Europa is Wallonië dus uitstekend verbonden met de zee. Met andere woorden, een bedrijf dat in Wallonië gevestigd is heeft altijd meerdere mogelijkheden een zeehaven te bereiken. Zo gesteld heeft Wallonië niet één, maar 4 zeehavens.

Als we daar ook nog aan toevoegen dat de luchthaven van Luik de 8e grootste goederenluchthaven in Europa is en de binnenhaven van Luik de 3e grootste van Europa, terwijl in 2016 meer dan 7,3 miljoen passagiers gebruik maakten van de luchthaven van Charleroi en de internationale luchthaven van Brussel slechts op 20 minuten van de Waalse grens ligt, kunnen we wel stellen dat Wallonië een echte hub voor de internationale handel in het hart van Europa is.

4. Welke sectoren exporteren het meest?

Hoewel bier en chocolade de beroemdste handelsmerken van Wallonië (en België) zijn, bestaat de grootste groep exportproducten uit chemische en farmaceutische producten met zo’n 29% van het totaal. Daarna volgen elektrische machines en elektronica, metalen en metaalwerk, kunststoffen en rubber, en landbouwproducten en voedingsmiddelen.

5. Zijn Nederlandse bedrijven geïnteresseerd in de Waalse markt?

Meer dan we geneigd zijn te denken. De Waalse markt is goed voor een jaarlijkse afzet van maar liefst 4,7 miljard euro uit Nederland. Ter vergelijking: Brazilië – een land met 200 miljoen inwoners – wist er voor slechts 2,7 miljard euro aan goederen te verkopen.

6. Welke Waalse merken zijn actief op de Nederlandse markt ?

Spa, Chaudfontaine, Ice-Watch, Chimay, Ciney, Trappiste Rochefort, Maredsous (bier en kaas), Café Liégeois (koffie), Imperbel (platte dakbedekkingen), Schréder (openbare, industriële en design verlichting), UCB (farmaceutica), Mithra (farmaceutica), J & Joy (mode en textiel), Glutton (gemeentelijke reinigingsapparatuur), Browning (jachtwapens, FN Groep), Winchester (jachtwapens, FN Groep), Lazer (helmen voor motoren en fietsen) en nog vele anderen. Ook worden er veel industriële Waalse producten dagelijks in Nederland gebruikt die voor het grote publiek niet zichtbaar zijn.

7. Ik dacht dat Wallonië zich nog steeds met kolen en staal bezighield. Wat maakt men daar eigenlijk?

Een groot aantal Waalse bedrijven is tegenwoordig actief in zes topsectoren (pôles de compétitivité). Iedere topsector herbergt tenminste één topspeler op wereldniveau, een groot aantal MKB’ers, universiteiten en andere onderwijsinstellingen. Deze zes topsectoren zijn: life sciences (Biowin), lucht- en ruimtevaart (Skywin), de voedingsindustrie (Wagralim), duurzame technologieën (Greenwin), de metaalindustrie (Mecatech) en logistiek (Logistics in Wallonia). Er bestaan daarnaast nog een aantal clusters op het gebied van bijvoorbeeld informatica (Info), audiovisuele media (Twist), plastic (Plastiwin) en hout (Valbois).

8. Bestaat er een Waals-Nederlandse kamer of club ?

De Nederlands-Waalse Business Club (NWBC) richt zich hoofdzakelijk op de provincies Luik, Limburg en Noord-Brabant. Een overzicht van de activiteiten vindt men op de tweetalige website www.nwbc.nl. De activiteiten zelf vinden in de Engelse taal plaats.

9. Investeren Nederlandse bedrijven in Wallonië?

Met zo’n 3,5 miljoen inwoners wordt de Waalse markt als een kleine markt gezien. Toch zijn Nederlandse bedrijven er diverse activiteiten begonnen met het idee om ofwel Wallonië zelf of ook Vlaanderen en Noord-Frankrijk te bedienen. Het voordeel van Wallonië is dat het een meertalige bevolking heeft waar het Nederlands in opmars is en de kennis van de Franse markt wijdverspreid.

10. Ik zou graag meer willen weten over toerisme in Wallonië. Waar kan ik terecht?

De organisatie voor de promotie van het toerisme in Wallonië heeft een kantoor in Amsterdam. Het team van Wallonië België Toerisme, onder leiding van Nikoline van der Werf, heeft de belangrijkste zaken op een rijtje gezet op hun website: www.walloniebelgietoerisme.nl .

11. Ik zou graag aan een Franstalige universiteit in België studeren. Waar kan ik terecht?

De Franstalige universiteiten in België (te weten de ULB in Brussel, de UCL in Louvain-la-Neuve, ULiège in Luik en UMons in Bergen) behoren tot de beste waar het gaat om medische wetenschappen, ingenieurswetenschappen, landbouw, recht, politieke wetenschappen en management.

https://ec.europa.eu/ploteus/fr

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afvaardiging Wallonië-Brussel in Den Haag:  

delegation@walloniebruxelles.nl

Rodrigo dos Santos A. Garcia

Directeur

Wallonia Export & Investment (AWEx) aux Pays-Bas